هم‌اندیشی تخصصی نخبگان دانشگاه، صنعت و حکمرانی در حوزه انرژی

راهبرد اصلی

هم‌اندیشی تخصصی نخبگان دانشگاه، صنعت و حکمرانی حوزه انرژی در خصوص چالش‌ها و راهکارهای این حوزه

هدف برگزاری

ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌عنوان یک نهاد بالادستی تصمیم‌ساز درنظر دارد، راهکارهای بهبود نظام اقتصادی در حوزه انرژی و افزایش بهره‌وری و ارتقای کارایی در عرصه انرژی کشور را در قالب “نشست‌های سه‌گانه هم‌اندیشی تخصصی نخبگان دانشگاه، صنعت و حکمرانی در حوزه انرژی” جهت تبادل‌نظر میان نخبگان و اساتید دانشگاهی، مدیران عالی بخش‌های دولتی و صنعتی و پژوهشگران حوزه انرژی، مورد توجه قراردهد.

مخاطبان اصلی رویداد

استادان، پژوهشگران و نخبگان دانشگاهی

مدیران و متخصصان صنعت انرژی کشور

مسئولان عالی ‎رتبه و خبرگان بخش‌های مختلف حکمرانی کشور

نحوه برگزاری

  مجازی (آنلاین)

به‌دلیل ضرورت رعایت پروتکل‌‎های بهداشتی ثبت‌نام‌کنندگان در رویداد از طریق لینک اختصاصی به‌طور آنلاین وارد سالن مجازی رویداد خواهند شد.

امکان طرح پرسش نیز برای مخاطبان برخط فراهم خواهد بود.

توجه

لینک اختصاصی سالن مجازی رویداد تا 24 ساعت قبل از زمان برگزاری نشست‌ها از طریق ایمیل ثبت‌شده در فرم ثبت‌نام ارسال می‌گردد

برنامه‌های اصلی

تاریخ زمان شروع رویداد برنامه
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ توزیع و ارزیابی پرسشنامه هم‌اندیشی با نخبگان دانشگاه، صنعت و حكمرانی در حوزه انرژی
۱۴۰۰/۰۴/22 ۹:۰۰ صبح نشست اول: تاثیرات متقابل بازار و امنیت انرژی بر یکدیگر و توسعه پایدار اجتماعی اقتصادی کشور
۱۴۰۰/05/19 ۹:۰۰ صبح نشست دوم: بهینه‌سازی مصرف انرژی، حفاظت از محیط زیست و گرمایش جهانی
۱۴۰۰/06/02 ۹:۰۰ صبح نشست سوم: صرفه جویی در مصرف انرژی و صیانت از منابع ملی

برنامه نشست‌ها