Inno Postdoc فراخوان ملی

با هدف کمک به شکل گیری کسب و کارهای فنآورانه در میان نخبگان دانشگاهی

حمایت مستقیم برای ایده ها و تیم های برتر

ورود به دوره شتابدهی شتابدهنده های انرژی و برخورداری از اعتبارات نقدی و غیرنقدی تا سقف 200 میلیون تومان

امکان دریافت گرنت از صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف 300 میلیون تومان

برنامه رویدادها

از اخبار رویداد مطلع شوید

شما می‌توانید با دنبال کردن رویداد در شبکه‌های اجتماعی از اخبار رویداد مطلع شوید.