es

نشست سوم: صرفه جویی در مصرف انرژی و صیانت از منابع ملی

نشست سوم: صرفه جویی در مصرف انرژی و صیانت از منابع ملی (سه شنبه 16 شهریورماه 1400)  اهداف برگزاری: ایجاد فضای تبادل‌نظر میان نخبگان و اساتید […]

  
جزئیات

نشست دوم: بهینه‌سازی مصرف انرژی، حفاظت از محیط زیست و گرمایش جهانی

نشست دوم: بهینه‌سازی مصرف انرژی، حفاظت از محیط زیست و گرمایش جهانی (19 مردادماه 1400) اهداف برگزاری: ایجاد فضای تبادل‌نظر میان نخبگان و اساتید دانشگاهی، مدیران […]

  
جزئیات

نشست اول: اثرهای متقابل بازار و امنیت انرژی بر یکدیگر و توسعه پایدار اجتماعی اقتصادی کشور

نشست اول: اثرهای متقابل بازار و امنیت انرژی بر یکدیگر و توسعه پایدار اجتماعی- اقتصادی کشور (22 تیرماه 1400) نحوه برگزاری: آنلاین  نحوه حضور در رویداد: […]

  
جزئیات